110 – Atles I – Cultius


Aquest tema l’he anomenat “ATLES” i aquest nom ho he posat en un sentit poètic i alhora geogràfic.
La intenció és treballar, a través de la pintura i el collage, aquells llocs del Món que ens inspiren. Des de llocs inhòspits, llunyans, mítics, a llocs coneguts i propers. La relació que hi ha entre cada un dels paisatges, és que han estat fotografiats per artistes. A cada proposta relacionaré (des de diferents punts de vista), l’obra d’un fotògraf de paisatge, amb un artista plàstic.
En el primer taller està dedicat a un fotògraf italià: Mario Giacomelli. Les seves fotografies de paisatge, fetes molts des de l’aire, treballen el tema dels camps llaurats, amb molta expressivitat plàstica donada per la composició, els contrastos i la perspectiva. Foto amb molta força que he relacionat amb els dibuixos de l’artista Monique Janssen-Belitz.
Aquests dibuixos estan fets amb collage i pintura, creant els diferents camps amb papers de tons diferents treballant el raspat del paper com a frontera entre camps.
Treballarem amb aquarel·la, tinta i collage, per fer un llibre desplegable d’un sol paisatge continuo.