CIUTAT TEXTURA


En aquest taller es va treballar amb materials i textures i espais. Com a tema, la ciutat i com a tècnica el mosaic de textures. El primer pas va ser crear les peces del mosaic amb diferents materials i tècniques, i algunes altres de reciclatge del pròpi taller. Es van fer peces molt interessants amb guix i ciment, que es van posar a assecar estesos dins de safates de porexpan. Just abans d’endurir-se, es van marcar diferents formes per facilitar el tall després.
La idea és fer composicions artístiques inspirades en els plànols de cuitat combinant totes les peces i afegint text imprès i dibuix a la base de cartó. Hi ha diferents aspectes a l’hora de crear composicions: la relació de les formes, duresa, transparència, color.
És un taller per gaudir dels materials i les construccions que es van suggerint.
Podeu mirar imatges inspiradores aquí (1468) Pinterest

GuardarGuardar

GuardarGuardar