Llibre Fulla

SESSIO 169 – ART BOTANICA 7 – LLIBRE FULLA
Dijous 15-6-2017
Aquesta setmana farem un llibre refrescant pel seu colorit que vol representar la natura salvatge de la jungla en el seu esplendor.
Ell llibre serà desplegable i estarà format de diferents fulles, flors o fruits fetes amb paper retallat i pintat al taller.
Treballarem les formes vegetals inventades i retallades pel seu contorn i també amb forats fets amb el cúter que donaran més vida i moviment al llibre.
Sobre les diferents planes-fulles del llibre, farem una base texturada amb geso sobre la que farem un treball pictòric i gràfic. Poden afegir dibuixos, grafismes, text, etc…

 

GuardarGuardar