Mapa-Cos

Dijous, 18-01-2018

Aquest dijous treballarem el tema del mapa amb formes del cos humà. Treballarem amb impressions del cos i plantilles damunt d’un paper com si fossin continents  d’un mapa-mundi imaginat i poètic.
Aquest mapamundi en forma de llibre enrotllat (com l’exemple del full abaix) de fragments del cos humà o cossos sencers, el crearem amb collage, pintura i dibuix.
Farem servir diferents tipus de materials com paper, roba, i d’altres perquè el llibre tingui una certa tridimensionalitat, multiplicitat i complexitat en diferents capes de continguts.
Proposo treballar actituds humanes al mapa, donant noms a diferents accidents geogràfics, com una geografia secreta, costa humilitat, muntanya alegria, pla de l’èxtasi, i moltes d’altres. També podem imaginar recorreguts, camins, travessies, com tatuatges en el terreny.