RELLEUS


En aquest taller vàrem fer collage tridimensional a partir de diferents elements volumètrics assemblats que nosaltres mateixos vàrem crear.
L’obra resultant va ser una obra pictòrica i escultòrica alhora, ja que podrà ser recolzada en un pla o penjada a la paret.
L’obra estava formada de mòduls de diferents mides i formes que es crearen amb cartons, fustes, roba gruixuda, porexpan, tubs de cartó, caixes petites, etc.. que després es cobrien amb guix o pintura, per donar un acabat texturat.
Va se un treball  per gaudir i alhora pensar, ja que per crear els mòduls ens deixèrem anar pels materials i al moment del muntage reflexion`rem sobre les diferents possibilitats.
Espai al pinterest: Pinterest • RELLEUS