Taller d’Art i Collage · 2016

cabecera
Taller d’ART I COLLAGE a l’Escola d’Estiu Rosa Sensat 2016
Aquest és un taller d’Art dedicat a la tècnica del collage i les seves possibilitats artístiques. Amb papers, tisores, pintures i cola, farem abstraccions, paisatges, persones i objectes. Cada exercici tindrà unes pautes ben diferents, tant per aprendre a fer els papers de collage, com per muntar-los amb tècniques i procediments inspirats en artistes del collage.
Comprovarem com el collage desenvolupa tant l’intel·lecte com la sensibilitat pel fet de crear una unitat a partir de fraccions, amb les preguntes i constants decisions que això implica.
Objectius

– Conèixer les possibilitats plàstiques del collage
– Aprendre a treballar amb netedat i ordre.
– Crear els propis materials per fer collage
– Aprendre a reciclar papers i d’altres materials e integrar-los en un obra
– Conèixer i valorar l’Art fet amb collage
Continguts
– Que és un collage
– Tipus de collages: fotogràfic, pictòric, tridimensional, etc..
– Les tècniques del collage
– Els Materials per fer collage
– El collage en la història de l’Art modern
Metodologia
El taller està dividit en 4  sessions de 2 exercicis cadascuna. Cada un te la seva pauta, objectiu i técnica, encara que el procés de treball és similar:
Fase 1: “Mise en plas”: es fan els papers de collage segons l’exercici: pictòrics, textures, colors, materials. També preparem el suport de l’obra.
Fase 2: “desconstrucció”, a on es tallen i distribueix els fragments amb el material creat a la primera fase.
Fase 3: “relacional” és la que requereix major concentració, perquè és en la que es munten i enganxen els fragments com una obra. És una fase de dubtes i decisions, on l’objectiu és desenvolupar la intuïció i la confiança en un mateix per prendre decisions inconscients i sensibles i que desemboca en la creació una obra amb sentit. En aquest punt és molt important tenir una perspectiva de la sèrie que estem fent i de fixar-se en l’obra de l’autor de referència.
Fase 4: “finatlització”és on s’acaba de donar unitat a l’obra amb la intervenció gràfica i pictòrica damunt del collage.
Cal dir que a la pràctica, algunes fases es solapen amb un ritme molt personal, perquè es va tallant mentre és composa o enganxant varies obres a la vegada, o preparat textures suplementaries par donar qualitats a l’obra.
Al final del quart dia, es dedicarà un temps a enquadernar un Llibre d’Artista  resultant de tota la feina feta durant el Taller d’Art i Collage, per tal de que els mestres tinguin el material disponible i endreçat d’una forma estètica i alhora útil.

Sessió 1. Exercici 1. ABSTRACCIÓ
Collage abstracte. Artista: Anne Ryan (EEUU 1889-1954)
Pauta: crear una abstracció amb fragments de paper d’una mateixa gamma de colors freds o càlids.
Fase 1: pintar papers de diferents colors amb guaix creant textures. Fase 2: fer fragments de mides similars i separar-los per colors. Fase 3: relacionar en una obra 3 colors: terres-vermell-gris (càlids), o blaus-grocs-verds (freds) i els muntarem per capes creant una unitat abstracta en forma de quadrat o rodona. Fase 4: Enganxar.

Sessió 1. Exercici 2. PAISATGE
Travessies Marines. Artista: John Piper (Anglaterra, 1903-1992)
Pauta: Crear un paisatge marí d’una travessia de vaixells, on expliquem una petita història.
Fase 1: Pintar el paper de suport per estampació de pintura blava amb un foam. Crear els papers del collage amb pinzellades expressives de colors blaus. Fase 2: Retallar els papers per enganxar-los damunt el fons com si fossin onades i dibuixar els vaixells Fase 3: Enganxar els vaixells i d’altres elements. Fase 4: Acabar amb dibuixos i escriptures a tinta.

Sessió 2. Exercici 1. FIGURA HUMANA
Complexions: Kiki Smith
(Alemanya, 1954), Nanci Spero (EEUU, 1926-2009).
Pauta: Crear una escenografia de figures en moviment, per exemple, ballar.
Fase 1: Escollir i calcar figures amb paper vegetal i pintura, partint de fotos de persones en moviment. Fase 2: retallar amb cura les figures. Fase 3: crear una distribució espaci-temporal amb les figures i enganxar-les en un llibre d’artista en forma de ziga-zaga desplegable. Fase 4: acabar el llibre amb texts i dibuixos a tinta.

Sessió 2. Exercici 2. FIGURA HUMANA
Autorretrat surrealista. Eileer Agar
(Anglaterra 1899-1991)
Pauta: Crear autoretrats imaginatius dins de la forma d’un cap.
Fase 1: Pintar papers amb formes orgàniques molt imaginatives, amb colors i textures. Crear el patró del cap amb una plantilla sobre cartolina negra. Fase 2: fer fragments de mides i colors diferents intentant definir parts cel nostre interior: la intel·ligència, la imaginació, els sentiments, etc… Fase 3: relacionar i col·locar aquests papers dins de la plantilla en negatiu del cap amb un sentit unitari. Fase 4: Enganxar i afegir algun text.

Sessió 3. Exercici 1. HABITACLES
Cases desplegables. Zarina Hashmi
(Índia, 1937)
Pauta: Crear 2-3 cases amb portes i finestres que es despleguen amb el concepte “cases de natura”. Cada casa representa un fet natural: casa de la pluja, casa de les pedres, etc.
Fase 1: Escollir les 4 cases que farem i pintar papers relacionats amb el tema: pedres, pluja, sorra… També podrem fer servir papers sobrants d’anteriors exercicis Fase 2: Fer 4 plantilles de casa segons un patró i pensar en la composició de cada casa Fase 3: Retallar i muntar els papers pensant en el tema i també en la situació de les portes i les finestres. Fase 4: Muntar cada casa.

Sessió 3. Exercici 2. PAISATGE
PAISATGES DE MARBRE. Véronique Agostini
(França)
Pauta: Crear paisatges de muntanya a partir de textures de papers marbrejats.
Fase 1: Crear papers amb pintures a l’aigua. Aprendrem la tècnica de la pintura per suspensió en aigua o “Suminagashi” per preparar papers del collage.
Fase 2: Retallar els papers escollint les parts que més ens recordin al les vetes de les pedres i els retallarem en forma d’estrat o part del paisatge. Fase 3: Buscar la relació dels diferents estrats per crear un paisatge coherent. Fase 4: Enganxar i acabar el llibre.

Sessió 4. Exercici 1. ART POSTAL
CARTES D’ULTRAMAR. Alfonso Lentini
(Italia, 1951)
Pauta: Crear una composició de 3-4 petites capses diferents per tractar com a vinyetes d’una història o tema, per exemple, un àlbum familiar.
Fase 1: Crear les capses de diferents mides amb cartonet. Recopilar material fotogràfic i gràfic de revistes, mapes, i també petits objectes. Fase 2: Retallar les figures protagonistes i els fons o escenaris de cada capsa. Fase 3: Composar les figures amb els fons per crear la història general. Fase 4: Enganxar i afegir elements i petits objectes (barrets, mascares, vestits, etc…) per donar mes continguts i diversió.

Sessió 4. Exercici 2. ABSTRACIÓ
Collage Poètic de reciclatge. Hannelore Baron 
(Alemanya, 1926–1987)
Pauta: Explorar les possibilitats poètiques i evocadores dels materials bruts i degradats.
Fase 1: utilitzarem com a material els draps bruts fets servir al taller durant la setmana, a mes dels papers sobrants. Fase 2: retallarem els draps i farem una tria per colors, textures i forma. Fase 3: farem composicions molt intuïtives, buscant relacions formals entre els fragments. Fase 4: enganxar i acabarles obres amb grafismes.