TATOO


Dijous, 13-3-2014
Aquest dijous farem un taller de figura humana inspirat en la pintura del cos de les tribus d’Àfrica.
Farem cossos en moviment estrets de les danses africanes, per crear una sequencia de moviment.
Pintarem cossos amb diferents tècniques per subtracció o addició:
1. Pintura acrílica amb esgrafiat
2. Tinta i llegiu
3. Collage
Farem servir com a model la figura articulada del taller de pintura que ens ajudarà a dibuixar el cos.