TÈXTILS D’AFRICA

CAPÇELERA1NNNNN
L’art de les teles dels l’oest i centre d’Africa.
Aquest és un monogràfic de 8 sessions, centrat en fabulós món dels estampats del teixits africans antics i tradicionals, de l’oest i centre d’Africa.
Es centra en aquesta zona per ser la més important de l’Africa subsahariana en la creació d’estampats, dels quals, els més importants són: ADIRE (Nigèria), ADRINKA (Ghana), BOGOLAN (Mali), KENTE (Ghana), KUBA (RD Congo), DIDA (Costa D’Ivori), NDOP (Camerun), PYGMY BARKCLOTH (RD Congo), GARA (Sierra Lleona), KOLA (Gambia), KORHORO (Costa D’Ivori), WAX (Ghana).
Aquestes teles es fan servir de vestit. Normalment són una tela de cotò gran que s’enrotlla al voltant del cos. La majoria d’estampats que nosaltres treballarem formen part de la tradició antiga de cada país i estan en desús, fen servir teles impreses modernes a l’estil waxprint de Ghana amb estampats espectaculars de molts colors i formes.
Els estampats tradicionals utilitzen tècniques d’estampació molt antigues. La majoria estan impresos per reserva amb materials orgànics com la pasta de yuca, la cera, la kola o el fang. Els tints emprats són bàsicament l’índigo i també d’altres tints vegetals i minerals. També es fan reserves amb nusos, doblegats i cosits. Hi ha algun, com el KENTE, on l’estampat es crea amb el mateix teixit per la combinació de fils de colors. D’altres es pinten directament sobre el teixit com en el PYGMY BARKCLOTH o bé, s’estampem amb tampons com l’ ADRINKA.
Tots aquests estampats tenen un altre característica en comú: utilitzen els símbols i escriuen missatges de caràcter religiós i espiritual. Pertanyen a un món antic de la cultura africana de crencies animistes, on tot té un sentit màgic.
En aquest monogràfic no farem teles estampades, sinó obres pictòriques inspirades en elles. Tal com hem fet en d’altres monogràfics, treballarem amb carpetes temàtiques i amb un format constant, per tal de fer un recull ordenat, visual i progressiu del nostre treball durant totes les sessions.
La mecànica de treball será aproximadament la mateixa: per una banda, coneixerem un mica els principals tipus d’estampats, les tècniques que s’empren per estampar o teixir i els pobles que els van crear. Per altra, l’estudi de la simbologia, els colorits o la distribució. Per últim, la interpretació personal i creativa, tant de les formes, com de les tècniques inspirades en ells, per crear una obra nova, normalment sobre paper, i amb una finalitat artística.